Tag: dini masallar

Köpeğe Su Veren Kadın

Zamanında kötü yola düşmüş bir kadın varmış.Ama çok da iyi bir kadınımış aslında.Bir gün bir çölde seyahat ederken susamış.Ve su kuyusu aramaya başlamış etrafta. Su kuyusu bulmuş bulmasına ama kovası olmayan bir kuyuymuş bu. O yüzden kuyuya inmek zorunda kalmış. Suyunu içmiş ve geri yukarı çıkmış ama bir de ne görsün suzuluktan dili dışarıda olan bir köpek.Belli ki köpek çok...

Sıraya Riayet Edin

Hz. Ali (a.s) şöyle buyuruyor: “Bir gün Hz. Resulullah (s.a.v) ayaklarının üzerine yorgan örtmüş ve istirahata çekilmişti. Bu arada Hasan su istedi. Resullullah (s.a.v) hemen yerinden fırladı ve devemizden bir kaba biraz süt sağıp onu Hasan’a (a.s) verdi. Bunu gören Hüseyin (a.s) yerinden fırlayıp sütü almak istedi. Ama Resulullah (s.a.v) ona mani olup sütü Hasan’a verdi. Bu arada durumu seyretmekte...

Rahmet Etmeyene Rahmolunmaz

Ebu Hureyre dedi ki: Resulullah (s.a.v)’ın huzurunda bulunuyorduk. Bu arada Hazret durmadan henüz küçük yaşta olan Hasan ve Hüseyin’i öpüyordu. Hazret’in bu hareketini gören Uyeyne: “Ya Resulullah (s.a.v), benim on çocuğum vardır. Ben şimdiye kadar onların hiçbirini asla öpmemişim” dedi. Hazret bu sözü duyunca çok sinirlendi, öyle ki yüzünün rengi değişti ve: “ Kim rahmetmezse, ona rahmolunmaz; eğer Allah rahmeti...